Bdo dla budownicstwa

Firmy budowlane, które wytwarzają odpady, zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru Bdo. Wniosek o wpis do rejestru należało złożyć do 24 lipca 2018 r. lub, jeśli wytwarzanie odpadów nastąpiło później, to przed rozpoczęciem ich wytwarzania. Odpady to nie tylko niebezpieczne chemikalia, ale również grunt pozyskiwany z wykopów na jednych budowach, a wykorzystywany do […]

Raport Kobize

Raport KOBiZE to ważny dokument, który przedsiębiorcy zobowiązani są złożyć, aby przedstawić swój wpływ na środowisko. KOBiZE, czyli Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, gromadzi informacje o emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji w swojej bazie danych. Ta baza jest regularnie uaktualniana, dzięki czemu pozwala na poznanie szczegółów dotyczących źródeł emisji oraz parametrów działania poszczególnych […]

Sprawozdanie opłata recyklingowa

Bdo Sprawozdanie opłata recyklingowa za torebki foliowe reklamówki. Sprawozdanie opata produktowa sprzedaż opakowań na wynos. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Wprowadzanie produktów na rynek polski. Kto powinien złożyć sprawozdanie z reklamówek. bdo reklamówki.

Sprawozdanie z opłat środowiskowych / piece i kotły

Sprawozdanie z opłat środowiskowych piec i kotły w firmie. Bdo sprawozdanie opłata środowiskowa. Opłata za korzystanie ze środowiska. Sprawozdanie bdo emisja piece i kotly w firmie. Jak i do kiedy należny sporządzić sprawozdanie środowiskowe. Bdo sprawozdanie z opłat środowiskowych. bdo emisja