Bdo dla budownicstwa

Firmy budowlane, które wytwarzają odpady, zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru Bdo. Wniosek o wpis do rejestru należało złożyć do 24 lipca 2018 r. lub, jeśli wytwarzanie odpadów nastąpiło później, to przed rozpoczęciem ich wytwarzania.

Odpady to nie tylko niebezpieczne chemikalia, ale również grunt pozyskiwany z wykopów na jednych budowach, a wykorzystywany do prac na innych. Podobna sytuacja dotyczy również np. wytwarzania gruzu podczas prowadzonych prac rozbiórkowych.

Każda firma zajmująca się pracami ziemnymi podczas których wydobywana jest ziemia zanieczyszczona lub czysta, ale wywożona poza teren budowy w ilości większej niż 5 ton rocznie, jest wytwórcą odpadów zobligowanym do prowadzenia ewidencji odpadów i podlega wpisowi do rejestru Bdo.

error: Content is protected !!