Logo rozliczeniabdo.pl Sprawozdania i rozliczenia BDO dla firm.

BDO Rejestracja Twojej firmy krok po kroku. Pomoc w rejestracji Twojej firmy w BDO.

BDO Rejestracja Twojej firmy krok po kroku. Pomoc w rejestracji Twojej firmy w BDO.

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w systemie BDO oraz wyjaśnię kogo dotyczy rejestracja w BDO. Pokażę gdzie i jak wypełnić formularz rejestrowy oraz poruszę temat rejestracji po terminie.

Na wstępie zaznaczę, że rejestracja w BDO powinna odbyć się jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem działalności, dlatego zapraszam do zapoznania się z rejestracją w BDO krok po kroku.

Kogo dotyczy wpis do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami?

Rejestracja w BDO (Baza Danych o Produktach, Opakowaniach i Gospodarce Odpadami) jest wymagana dla każdego przedsiębiorcy, który:

 • W wyniku prowadzonej działalności wytwarza odpady inne niż komunalne,
 • Gospodaruje odpadami,
 • Wprowadza na rynek polski opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • Wprowadza na rynek krajowy produkty takie jak opony, oleje czy smary,
 • Wprowadza na rynek krajowy baterie i akumulatory,
 • Wprowadza na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Prowadzi jednostki handlu detalicznego lub hurtowego wydające torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
 • Prowadzi jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami na napoje lub żywność, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania, lub przedsiębiorcę pakującego i oferującego napoje lub żywność w takich opakowaniach za pomocą urządzenia Vendingowego.

Przykładowe branże, które podlegają obowiązkowi wpisu w BDO, to:

 • Sklepy internetowe wysyłające produkty fizyczne,
 • Gastronomia wydająca posiłki na wynos,
 • Firmy remontowo-budowlane,
 • Warsztaty samochodowe oraz blacharsko-lakiernicze,
 • Importerzy oraz eksporterzy,
 • Sklepy wielkopowierzchniowe lub wydające torby z tworzywa sztucznego,
 • Producenci,
 • Firmy transportowe,
 • Gabinety stomatologiczne,
 • Gabinety kosmetyczne,
 • Gabinety weterynaryjne,
 • Apteki,
 • Studia tatuażu,
 • Tartaki i zakłady kamieniarskie,
 • Wulkanizacje.

To są tylko najpopularniejsze branże podlegające obowiązkowi rejestracji w BDO. Jeżeli nie jesteś pewny, czy Twoja działalność podlega pod BDO, zapraszamy do kontaktu.

Jak się zarejestrować w BDO krok po kroku?

Skoro już wyjaśniłem, kogo może dotyczyć wpis do BDO, przejdźmy do kwestii, jak zarejestrować się w BDO. Od stycznia 2020 roku rejestracja w BDO możliwa jest wyłącznie online. Nie ma już konieczności składania dokumentów osobiście w urzędzie marszałkowskim ani wysyłania wniosku pocztą. Wszystkie formalności można załatwić za pośrednictwem specjalnie stworzonego do tego elektronicznego systemu BDO, dostępnego pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/.

Krok 1: Przygotowanie niezbędnych dokumentów i opłat dla podmiotu

Do rejestracji niezbędne jest posiadanie aktywnego dostępu do Profilu Zaufanego oraz uiszczenie opłaty rejestrowej. Opłata ta dotyczy m.in.:

 • wprowadzających opakowania,
 • wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wprowadzających baterie i akumulatory,
 • wprowadzających produkty tj. oleje, smary, opony.

Krok 2: Wysokość opłaty rejestrowej dla przedsiębiorcy

Wysokość opłaty rejestrowej wynosi 100 złotych dla mikroprzedsiębiorstw lub 300 złotych dla pozostałych firm. Opłatę należy uiścić do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca siedziby firmy.

Krok 3: Korzystanie z odpowiedniej przeglądarki internetowej

Przy rejestracji warto korzystać z odpowiedniej przeglądarki internetowej. Z doświadczenia wynika, że system najlepiej współpracuje z przeglądarką Mozilla Firefox. W przypadku problemów należy wyczyścić pamięć podręczną oraz zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji.

Krok 4: Samodzielne próba uzyskania numeru BDO lub z pomocą specjalisty

Przedsiębiorca nie musi rejestrować się samodzielnie w systemie BDO. Na podstawie pełnomocnictwa podpisanego profilem zaufanym można zlecić zarówno rejestrację, jak i pełną obsługę rejestru BDO firmie zewnętrznej lub wyznaczonej do tego celu osobie. Jest to częsta praktyka w firmach, które nie mają dedykowanego działu do obsługi BDO, chcą uniknąć błędów i zaoszczędzić czas.

Pamiętaj Rejestracja do BDO powinna odbyć się jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem działalności.

BDO rejestracja online – krok po kroku dla Twojego podmiotu

Jak już wspomniałam, zgłoszenie do BDO odbywa się wyłącznie online za pomocą specjalnie stworzonego systemu.

Po wejściu na rządowy portal BDO, w pierwszej kolejności należy się zalogować. Aby to zrobić, wystarczy wykonać trzy proste kroki:

 1. Kliknij przycisk „Przejdź do systemu BDO” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.Rejejstracja firmy w bazie BDO krok po kroku
 2. Wybierz opcję „Zaloguj się przez Login.gov.pl” dostępną na środku ekranu, która przekieruje Cię do strony logowania Profilu Zaufanego.Rejejstracja firmy w bazie BDO krok po kroku
 3. Po poprawnym zalogowaniu zostaniesz ponownie przekierowany do serwisu BDO, gdzie z menu po lewej stronie należy wybrać zakładkę „Wnioski„. Poniżej znajduje się grafika ilustrująca, jak zalogować się do BDO krok po kroku:Rejejstracja firmy w bazie BDO krok po kroku

Formularz rejestracyjny BDO — jak prawidłowo wypełnić wniosek?

 

Teraz wyjaśnię, jak wypełnić wniosek o wpis do rejestru BDO. Po przejściu do zakładki „Wnioski” w poprzednim kroku, musimy utworzyć nowy wniosek rejestracyjny w BDO. W tym celu kliknij przycisk „+ Nowy wniosek” znajdujący się na środku ekranu, a następnie wybierz opcję „+ Nowy wniosek rejestracyjny„.Rejejstracja firmy w bazie BDO krok po kroku

 

W następnym kroku trzeba wypełnić informacje o firmie oraz dane kontaktowe osoby dokonującej wpisu do BDO.Rejejstracja firmy w bazie BDO krok po kroku

Po zapisaniu danych, zgłoszenie BDO zostanie wstępnie utworzone z domyślnym miejscem prowadzenia działalności zgodnym z informacjami podanymi wcześniej. Następnie należy uzupełnić odpowiednie sekcje BDO. W tym celu kliknij przycisk „Opcje„, a następnie wybierz „Tabele„.

Rejejstracja firmy w bazie BDO krok po kroku

BDO – zgłoszenie w odpowiednim dziale wniosek do rejestru

Poniżej przedstawiam listę działów dotyczących najpopularniejszych branż:

 • Dział II – dla wprowadzających na rynek krajowy produkty takie jak opony, oleje, smary,
 • Dział III – dla wprowadzających pojazdy,
 • Dział IV – dla wprowadzających na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Dział V – dla wprowadzających na rynek krajowy baterie i akumulatory,
 • Dział VI – dla wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach oraz dla wysyłających produkty za granicę,
 • Dział XII – dla wytwórców odpadów.

Po wypełnieniu tabel w odpowiednim dziale nasze zgłoszenie do BDO będzie gotowe do wysłania. Na koniec pozostanie nam załączenie potwierdzenia uiszczenia opłaty rejestrowej oraz zaakceptowanie oświadczeń. Rejestracja w BDO krok po kroku dobiega końca. Teraz pozostaje czekać na nadanie numeru rejestrowego BDO, co może potrwać do 30 dni, o ile w zgłoszeniu nie zostaną popełnione żadne błędy. W przeciwnym razie urząd wezwie do korekty wniosku.

Rejestracja w BDO po terminie

Jak już wcześniej wspomniałem, rejestracji w BDO należy dokonać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Co jednak zrobić, jeśli przedsiębiorstwo działa bez wymaganego wpisu do BDO? Poniżej omówię, jakie kroki należy podjąć w takiej sytuacji oraz jakie konsekwencje mogą grozić za niedopełnienie tego obowiązku.

Co grozi za brak rejestracji w BDO?

Brak wpisu do rejestru BDO może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Przedsiębiorcy, którzy nie zarejestrują swojej działalności w terminie, mogą zostać ukarani grzywną, która może wynosić od 1 000 zł do nawet 1 000 000 zł. Dodatkowo mogą zostać nałożone sankcje administracyjne, takie jak zakaz prowadzenia działalności związanej z gospodarką odpadami.

Jak uzyskać wpis do rejestru BDO po terminie?

 1. Ocena sytuacji:

  • Przede wszystkim należy dokładnie ocenić, jakie przepisy zostały naruszone oraz jakie działania związane z gospodarką odpadami były prowadzone bez wpisu do BDO.
 2. Niezwłoczne złożenie wniosku:

  • Należy jak najszybciej złożyć wniosek o rejestrację w BDO. Wniosek można złożyć online za pośrednictwem systemu BDO (https://bdo.mos.gov.pl/). Warto dokładnie uzupełnić wszystkie wymagane informacje, aby uniknąć konieczności późniejszych korekt.
 3. Złożenie wyjaśnień:

  • W niektórych przypadkach konieczne może być złożenie pisemnych wyjaśnień do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego, w których przedsiębiorca wyjaśni przyczyny opóźnienia rejestracji oraz przedstawi dowody na to, że działania podjęte bez rejestracji były zgodne z przepisami ochrony środowiska.
 4. Uregulowanie opłat:

  • Należy również uregulować wszelkie zaległe opłaty rejestrowe oraz ewentualne kary finansowe nałożone przez urząd.

Porady praktyczne dla Twojego podmiotu – Jak dokonać wpisu w rejestrze BDO

 • Konsultacja z prawnikiem: W przypadku poważnych naruszeń warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie ochrony środowiska. Pomoże to w uniknięciu dodatkowych problemów prawnych.

 • Zatrudnienie firmy zewnętrznej: Można także skorzystać z usług firm specjalizujących się w obsłudze BDO, które mogą pomóc w szybkim i sprawnym złożeniu wniosku oraz wyjaśnieniach.

Podsumowanie rejestracji w BDO po terminie

Rejestracja w BDO przed rozpoczęciem działalności jest kluczowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy działającego w obszarze gospodarki odpadami. W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu, ważne jest szybkie działanie, aby zminimalizować potencjalne konsekwencje prawne i finansowe. Zachęcam do zapoznania się z osobnym artykułem na temat rejestracji BDO po terminie, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Wpis do rejestru BDO dotyczy – Podsumowanie jak rejestrować się w BDO krok po kroku

Mam nadzieję, że ten krótki artykuł w przejrzysty sposób wyjaśnił, jak zarejestrować się w BDO. Jak można zauważyć, proces ten nie jest skomplikowany. Kluczowe jest, aby zadbać o poprawność danych oraz ustalić dokładny zakres wpisu odpowiedni dla Twojej działalności. Jeśli jednak jakieś kwestie pozostały niejasne lub masz wątpliwości, czy rejestracja w BDO dotyczy również Twojej firmy, zachęcam do kontaktu. Chętnie pomogę rozwiać wszelkie wątpliwości

error: Content is protected !!