Logo rozliczeniabdo.pl Sprawozdania i rozliczenia BDO dla firm.

Czym się różni BDO Opłata rejestracyjna – BDO Opłata roczna?

Czym się różni BDO Opłata rejestracyjna – BDO Opłata roczna?

BDO opłata rejestracyjna oraz BDO opłata roczna czym się różni? Numery kont bankowych do wpłaty.

BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, to system rejestracji i monitorowania informacji dotyczących produktów i opakowań oraz zarządzania odpadami w Polsce. BDO ma na celu poprawę gospodarki odpadami oraz wprowadzenie odpowiednich regulacji w tym zakresie.

BDO Opłata rejestracyjna  – co to jest?

Opłata rejestracyjna w przypadku BDO to jednorazowa opłata, która musi być wniesiona podczas rejestracji w BDO Opłata rejestrowa jest wymagana, aby uzyskać dostęp do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

BDO Opłata rejestracyjna  – ile wynosi?

-100 zł w przypadku mikro przedsiębiorców*,
-300 zł w pozostałych przypadkach

Kwota opłaty rejestracyjnej może się zmieniać w zależności od obowiązujących przepisów i decyzji organu odpowiedzialnego za BDO. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej BDO lub bezpośrednio od organu zarządzającego systemem.

*Mikro przedsiębiorca w Polsce to przedsiębiorstwo, które spełnia określone kryteria dotyczące swojej wielkości i obrotów. Według polskiego prawa, aby być uznawanym za mikro przedsiębiorcę, firma musi spełniać następujące kryteria:
Liczba pracowników: Mikro przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników, czyli mniej niż 10 pełnoetatowych pracowników.
Wartość rocznego obrotu netto: Mikroprzedsiębiorstwo osiąga roczny obrót netto w wysokości nieprzekraczającej równowartości 2 milionów euro w złotych.
Wysokość aktywów bilansowych: Wysokość aktywów bilansowych mikroprzedsiębiorstwa nie przekracza równowartości 2 milionów euro w złotych. 

BDO Opłata rejestracyjna  – do kiedy należy ja zapłacić?

Termin zapłaty opłaty rejestracyjnej zależy od daty, w której podmiot rozpoczyna wprowadzanie produktów na rynek. Zazwyczaj opłata ta musi być uregulowana przed rozpoczęciem działalności.

BDO Opłata roczna  – co to jest?

Opłata roczna to opłata, która musi być wniesiona co roku przez podmioty zarejestrowane w systemie BDO. Jest to forma finansowania systemu BDO i utrzymania go w działaniu. Opłata roczna BDO to opłata za utrzymanie wpisu o firmie w rejestrze BDO, którą wnoszą podmioty wskazane w art. 57 ust 1 ustawy o odpadach

BDO Opłata roczna – ile wynosi?

-100 zł w przypadku mikro przedsiębiorców*,
-300 zł w pozostałych przypadkach.


Kwota opłaty rocznej również może się zmieniać w zależności od obowiązujących przepisów i decyzji organu odpowiedzialnego za BDO. Termin płatności opłaty rocznej zazwyczaj jest określany przez organ zarządzający systemem i może różnić się w zależności od roku kalendarzowego.

Opłatę roczną należy uiścić:

  • opłatę roczną należy uiścić do końca lutego za dany rok.
  • opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
  • wprowadzający baterie lub akumulatory
  • wprowadzający pojazdy
  • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
  • wprowadzający na terytorium kraju opony
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe
  •  

Numer konta bankowego do dokonania opłaty BDO?

Należy szukać na oficjalnej stronie internetowej BDO Numery kont bankowych – Aktualne .
Lista kont bankowych pobrana ze strony Rządowej BDO – aktualna na Czerwiec 2024


DOLNOŚLĄSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14
50-411 Wrocław    Santander Bank Polska S.A.
51 1090 2398 0000 0001 4176 6298
KUJAWSKO-POMORSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń    Bank PKO BP S.A.
Oddział w Bydgoszczy
18 1020 1462 0000 7102 0327 9353
LUBELSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin    Bank PKO BP S.A.
Oddział w Lublinie
05 1020 3147 0000 8702 0127 6625
LUBUSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra    Santander Bank Polska S.A.
16 1090 1535 0000 0001 4706 9104
ŁÓDZKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź    Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Łodzi
35 1540 1245 2056 4800 4789 0012
MAŁOPOLSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków    Bank Pekao BP
Oddział w Krakowie
72 1020 2892 0000 5602 0667 5278
MAZOWIECKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa    Bank Pekao S.A.
Oddział w Warszawie
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054
OPOLSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole    Bank Millennium S.A.
68 1160 2202 0000 0003 4122 5889
PODKARPACKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów    Santander Bank Polska S.A.
91 1090 2750 0000 0001 4752 0783
PODLASKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok    Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Białymstoku
61 1540 1216 2054 4405 2403 0009
POMORSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk    BANK PKO BP S.A.
Oddział w Gdańsku
03 1020 1811 0000 0102 0318 5949
ŚLĄSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice    Bank Pekao S.A.
Oddział w Warszawie
35 1240 6292 1111 0010 7756 2493
ŚWIĘTOKRZYSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce    BANK PKO BP S.A.
Oddział w Kielcach
39 1020 2629 0000 9702 0366 9686
WARMIŃSKO-MAZURSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn    Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Oddział w Olsztynie
62 1090 2718 0000 0001 4649 6835
WIELKOPOLSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań    BANK PKO BP S.A. Odział w Poznaniu
95 1020 4027 0000 1002 1329 5771
ZACHODNIOPOMORSKIE    Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin    Santander Bank Polska S.A.
20 1090 2268 0000 0001 4817 0029

 

Opłata rejestracyjna oraz opłata roczna w systemie BDO różnią się pod wieloma względami:

Cel opłaty:

Opłata rejestracyjna jest jednorazową opłatą, którą podmioty zobowiązane do zgłoszenia swoich produktów i opakowań do systemu BDO płacą podczas rejestracji swojego konta. Ma ona na celu pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem danych do systemu oraz utworzeniem konta.
Opłata roczna to coroczna opłata, którą podmioty płacą za utrzymanie swojego konta w systemie BDO i za dostęp do informacji związanych z gospodarką odpadami. Jej celem jest finansowanie bieżących operacji systemu oraz zapewnienie dostępu do aktualnych danych.

Częstotliwość płatności:

Opłata rejestracyjna jest płatna tylko raz, podczas rejestracji konta w systemie BDO.
Opłata roczna musi być opłacana co roku, aby utrzymać aktywne konto w systemie BDO.

Termin płatności:

Opłata rejestracyjna jest zazwyczaj płatna przed rozpoczęciem działalności lub przed pierwszym zgłoszeniem produktów do systemu BDO.
Opłata roczna jest płatna corocznie i termin jej zapłaty zazwyczaj przypada na początek roku kalendarzowego.

Opłata rejestracyjna oraz opłata roczna to dwa różne rodzaje opłat, z którymi spotykają się przedsiębiorcy w Polsce. Opłata rejestracyjna jest jednorazową opłatą pobieraną podczas rejestracji firmy, natomiast opłata roczna to coroczna opłata opodatkowująca działalność gospodarczą. Wysokość obu opłat może być różna i zależy od różnych czynników. Jednak obie opłaty są obowiązkowe dla wszystkich firm i muszą być regularnie opłacane. Kwota opłaty rejestracyjnej może się zmieniać w zależności od obowiązujących przepisów i decyzji organu odpowiedzialnego za BDO. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej BDO lub bezpośrednio od organu zarządzającego systemem.
Warto regularnie sprawdzać oficjalne źródła informacji dotyczące BDO, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami i opłatami.

error: Content is protected !!