Logo rozliczeniabdo.pl Sprawozdania i rozliczenia BDO dla firm.

Kompleksowa obsługa firmy

bdo outsourcing, bdo kompleksowa obsługa Twojej firmy. Prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości Twojej firmy. Wykonywanie sprawozdań i rozliczeń bdo. Terminowość i dokładność w sprawozdaniach.  Rejestracja, aktualizacja, ewidencja odpadów, wystawianie Kpo, wykonywanie sprawozdań, rejestracja w kobize, raporty kobize, bdo audyt firmy, umowa z organizacja odzysku, umowa ze stacja demontażu pojazdów, pomoc de minimis.

-Aktualizacja danych w bazie Bdo.

Firmy rejestrujące się samodzielnie w bazie Bdo lub korzystające z usług mniej wykwalifikowanych firm często popełniają błędy podczas procesu rejestracji firmy. Zatrzymują się w miejscu gdzie należny uzupełnić wymagane dokumenty i nie wiedza co dalej zrobić. Jest to częsty przypadek dlatego dbamy o to aby wszystko było uzupełnione i wymagane dane poprawnie wprowadzone. Poprawnie uzupełnione dane i wymagane dokumenty to podstawa do wykonania dalszej pracy.

-Analiza firmy Bdo pod kątem sprawozdawczości i wymaganych dokumentów wraz z ich uzupełnieniem.

Analiza firmy pod katem sprawozdawczości Bdo to nic innego jak wyznaczenie obowiązków jakie spoczywają na przedsiębiorcy wykonującego swoje czynności podczas prowadzenia działalności. Wprowadzając produkty na rynek czy oddając w legalny sposób wytworzone odpady przedsiębiorca ma obowiązek się z tego rozliczyć. Wykonując odpowiednia ilość sprawozdań Bdo z wytworzonych odpadów czy opakowań baza Bdo zdobywa informacje na temat ilości wytwarzanych oraz wprowadzanych na teren Polski opakowań i jest w stanie nimi zarządzać.

-Umowy na przetwarzanie odpadów w razie przekroczenia dopuszczalnych limitów z Organizacjami Odzysku Opakowań.

Dzięki nieustannej kontroli nad wytwarzanymi przez przedsiębiorce odpadami jesteśmy w stanie prognozować ich ilości i odpowiednio wcześnie zareagować tak aby nie zostały one przekroczone lub w przypadku ich przekroczenia odpowiednio wcześnie zorganizować odpowiednią organizacje która pomoże je zutylizować. W przypadku przekroczenia tych limitów przedsiębiorca narażony jest na zapłatę za ich wytworzenie wygórowanych stawek obowiązujących za ich wprowadzenie na rynek. 

-Umowy ze Stacja demontażu pojazdów dla podmiotów wymagających takiej umowy.

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek RP pojazdy z poza granic naszego kraju maja obowiązek rozliczenia się wprowadzanych: opon, baterii, oleju oraz płynów w nim się znajdujących. Zaczynając działalność autohandlu należy przed rejestracja firmy lub sprowadzeniem pierwszego pojazdu do polski podpisać umowę ze stacja kontroli pojazdów która sporządzi odpowiednia ewidencje wprowadzonych produktów. W przypadku braku takiej umowy nakładane są kary zaczynające się od 5 do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od ilości wprowadzonych pojazdów.

-Ewidencja odpadów, wystawianie KPO, wprowadzanie i ich ewidencja. Kontrola nad ich dopuszczalnymi limitami.

Ewidencja odpadów w bazie Bdo to podstawowy obowiązek osób wytwarzających i legalnie ich się pozbywających. Nie ma możliwości zamówienia odbioru takich odpadów bez podania nadanego przez bazę numeru Bdo. Nie zależnie czy jest to kontener z odpadami budowlanymi czy pudełku z odpadami medycznymi. Ewidencja odpadów to obowiązek nałożony przez barze Bdo który jest restrykcyjnie sprawdzany pod katem terminowości i ilości wprowadzanych odpadów. Nasza firma dba o terminowość oraz kontrole ilości oddawanych odpadów dbając o portfele naszych klientów.

-Wykonanie obowiązujących sprawozdań firmy w wyznaczonych terminach.

Sprawozdanie Bdo wprowadzone w odpowiednim terminie pozwała na skorzystanie z przysługujących ulg z tym związanych. W przypadku sprawozdań z wprowadzonych opakowań pozwala to zaoszczędzić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Sprawozdanie z wprowadzonych odpadów wprowadzone w terminie do pewnej ilości zwalnia z opląty w całości.

-Sprawdzenie poprawności już złożonych sprawozdań do Bdo oraz Wykonanie korekt sprawozdań już złożonych jeśli są wymagane.*

Korzystając z usług mało rzetelnych firm lub samodzielne składanych oświadczeń dosyć częstym przypadkiem jest złożenie nie kompletnych lub skierowanych do korekty przez Urzędy sporządzonych sprawozdań do Bdo. Korekta sprawozdań Bdo to nie taka prosta sprawa o ile jest to poprawa blednie niewypełnionego sprawozdania w postaci literówki lub blednie wpisanej siedziby. To w niektórych przypadkach  korekta wyliczonych opląt i sprawdzenia poprawności ich wyliczeń może wiązać się z dokonaniem dopłaty lub w przypadku źle złożonego nawet utraty dofinansowania i zmuszenia do zapłaty całości kwoty obowiązującej z wyliczeń. Dlatego terminowość dokładność i i znajomość przepisów jest gwarancja uniknięcia niespodzianek.

-Sprawozdanie roczne bdo wykonanie zaległych jeśli nie zostały wykonane w terminie.*

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest złożenie rocznego sprawozdania do Bdo. Urzędy maja prawny obowiązek sprawdzić i przypomnieć o uzupełnieniu zaległych sprawozdań każdej firmy do 6 lat wstecz liczonych pełnymi latami. Analogicznie do sprawozdań finansowych. Sprawozdanie roczne do Bdo w większości sporządzane jest na podstawie złożonego w poprzednim roku. Składając ich urzędy widza zaległości i na tej podstawie wzywają do uzupełnień lub wszczynają kontrole. Jak wszyscy wiemy takie kontrole nie kończą się upomnieniem i prośba o uzupełnienie sprawozdań ale zaplata wszystkich opląt wraz z odsetkami , nałożona kara sześciokrotnej wpłata wartości wymaganej opłaty wraz z ustawowymi odsetkami.

-Rejestracja firmy w bazie KOBiZE.

Obowiązkiem rejestracji w bazie KOBiZE jest każdy kto posiada w firmie piec, kocioł czy jakikolwiek pojazd z silnikiem spalinowym, kosiarkę lub piłę łańcuchową z napędem spalinowym. Nie zależnie czy jest to własność banku czy leasingu każdy użytkownik używający i wprowadzający gaz w efekcie spalania go na terenie naszego kraju musi się z niego rozliczyć. Należy ustalić jakie substancje w wyniku spalania paliwa dostały się do atmosfery i uiścić odpowiednią opłatę. Niezbędna jest do tego rejestracja w bazie KOBiZE.

-Wprowadzenie danych i wykonanie obowiązujących raportów KOBiZE.

Auto poruszające się po drodze, piec lub kocioł użyty do ogrzania firmy,  puszka farby w aerozolu czy pianka do okien ale również zaawansowane i złożone instalacje w których wyniku użycia wytwarzany jest gaz dostający się do atmosfery to powód dla którego zostaje nałożony obowiązek sporządzenia raportu do bazy KOBiZE. Każdy produkt czy urządzenie ma swoja specyfikacje która należy wprowadzić do bazy wraz z ilością użytego paliwa. Na tej podstawie sporządza się raport KOBiZE oraz wylicza obowiązujące opląty do Urzędu marszałkowskiego województwa za korzystanie ze środowiska.

-Uzupełnienie zaległych raportów w bazie KOBiZE.*

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest złożenie rocznego raportu do KOBiZE. Urzędy maja prawny obowiązek sprawdzić i przypomnieć o uzupełnieniu zaległych sprawozdań każdej firmy do 6 lat wstecz liczonych pełnymi latami. Analogicznie do sprawozdań finansowych. Raport KOBiZE sporządzany jest na podstawie złożonego w poprzednim roku. Składając go w danym roku urzędy sprawdzają date powstania firmy i widza zaległości. Na tej podstawie wzywają do uzupełnień lub wszczynają kontrole. Jak wszyscy wiemy takie kontrole nie kończą się upomnieniem i prośba o uzupełnienie sprawozdań ale zaplata wszystkich opląt wraz z odsetkami.

-Wsparcie merytoryczne w przypadku kontroli.

Oferujemy w przypadku wszczęcia kontroli z urzędu pełne wsparcie merytoryczne na temat obowiązujących przepisów. Urząd w przypadku obiekcji do składanych sprawozdań lub tez ich braku wzywa do ich uzupełnienia a następnie nie stosując się do wezwań wszczyna kontrole. Udzielamy wszelkiej wiedzy niezbędnej do wyjścia z tej sytuacji w oczekiwany sposób. W przypadku nie zastosowania się do porad niestety kończy się to nałożeniem kary. Naszym zadaniem jest do tego nie dopuścić. Zależy to jedynie od właściciela firmy jak to postępowanie się zakończy. W naszym obowiązku jest nie dopuścić do takiej sytuacji. Powierzając nam obsługę swojej firmy gwarantujemy przekazanie wszystkich informacji na temat obowiązków związanych ze sprawozdawczością firmy ale to właściciel podejmuje decyzje czy dane sprawozdania wykonać w jego imieniu.

-Wsparcie osobiste w przypadku kontroli.*

-Osobiste wsparcie w trakcie kontroli przedsiębiorcy jest mało spotykanym zabiegiem. Dla komfortu psychicznego przedsiębiorcy oferujemy taka usługę lecz jest ona mało spotykana. Naszym obowiązkiem jest nie dopuszczenie do wszczęcia kontroli. Wychodzimy z założenia że lepiej im zapobiegać niż leczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!