Bdo dla budownicstwa

Firmy budowlane, które wytwarzają odpady, zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru Bdo. Wniosek o wpis do rejestru należało złożyć do 24 lipca 2018 r. lub, jeśli wytwarzanie odpadów nastąpiło później, to przed rozpoczęciem ich wytwarzania. Odpady to nie tylko niebezpieczne chemikalia, ale również grunt pozyskiwany z wykopów na jednych budowach, a wykorzystywany do […]